Best Western Hotels
  • Minun Best Western Rewards
  • Tarkista varaus


Teemme muutoksia sääntöihimme. Lue tästä lisää sääntömuutoksista

 

KÄYTTÖEHDOT

Käyttäjä hyväksyy, että hänen on oltava vähintään 18-vuotias ja että hänellä on oltava lailliset valtuudet tälle verkkosivustolle ("Sivusto") pääsyyn ja sen sisällön, aineiston ja tietojen (yhdessä "Sisältö") käyttöön jäljempänä esitettyjen ehtojen ("Käyttöehdot") mukaisesti.   Käyttäjä hyväksyy, että hän on taloudellisesti vastuussa tämän verkkosivuston käytöstä. Käyttäjä hyväksyy, että hänen on valvottava alaikäisten Sivuston käyttöä sen tapahtuessa hänen nimellään tai käyttäjätilinsä kautta. Käyttäjä hyväksyy myös, että kaikki hänen tai hänen kotitaloutensa jäsenten tämän Sivuston käytön yhteydessä luovuttamat tiedot ovat totuudenmukaisia ja täsmällisiä, eivätkä ne sisällä puutteita tai valheellisia tai vilpillisiä varauksia.   Käyttäjä hyväksyy, että tämän Sivuston varausjärjestelmiä voidaan käyttää ainoastaan käyttäjän omien tai sellaisen toisen henkilön pätevien varausten tai ostojen tekemiseen, jonka puolesta toimimista varten käyttäjällä on laillinen valtuutus. Käyttäjä ymmärtää, että häneltä voidaan kieltää tämän Sivuston varausjärjestelmien käyttö niiden liikakäytön tai väärinkäytön seurauksena. Käyttäjä suostuu noudattamaan varausten ja kaikkien muiden maksullisten palvelujen osalta ostotapahtumaa koskevia ehtoja, joita ovat näihin rajoittumatta, kaikkien maksujen maksaminen eräpäivänä ja kaikkien hintojen, tuotteiden ja palvelujen saatavuutta koskevien sääntöjen ja rajoitusten noudattaminen. Käyttäjä on vastuussa kaikista maksuista, veloituksista, tulleista ja veroista, jotka ovat seurausta tämän Sivuston käytöstä.

Jos käyttäjälle on annettu käyttäjätunnus ja salasana, ne on tarkoitettu ainoastaan hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjätunnuksen tai salasanan paljastaminen muille henkilöille tai Sivuston käytön salliminen muille henkilöille käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla on kielletty. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa luottamuksellisuudesta ja salassapidosta, ja käyttäjä hyväksyy olevansa vastuussa kaikista käyttäjätilillään tai salasanallaan suoritettavista toiminnoista. Käyttäjän on ilmoitettava välittömästi Best Western Internationalille käyttäjätunnuksensa tai salasanansa paljastumisesta.

Best Western International pidättää itsellään oikeuden muuttaa Sisällön ja Sivuston tarjoamiseen liittyviä ehtoja ja ilmoituksia milloin tahansa. Voimme tarkistaa näitä ehtoja milloin tahansa muuttamalla tätä sivua. Käyttäjän on vierailtava tällä sivulla säännöllisin väliajoin ja pantava merkille kaikki tekemämme häntä sitovat muutokset. Muualla Sivustolla julkaistut ehdot tai ilmoitukset voivat korvata joitain tämän käyttöehtosopimuksen ehdoista.

KÄYTTÖOIKEUS JA sivuston käyttö

Best Western International myöntää käyttäjälle rajoitetun, peruutettavissa olevan ja ei-yksinomaisen oikeuden tälle Sivustolle pääsyyn ja Sisällön käyttämiseen henkilökohtaisiin tarkoituksiin, jotka koskevat yksinomaan matkavarausten tekemistä ja muiden vastaavien palvelujen käyttöä sekä niistä tiedustelemista, mukaan lukien Best Western Rewards® -jäseneksi liittyminen, jäsenyyden hallinta ja jäsentietojen muokkaus. Käyttäjä on vastuussa kaikista tämän rajoitetun käyttöoikeuden puitteissa suoritetuista toimista ja tälle Sivustolle pääsystään ja sen käytöstään. Vain käyttäjällä on pääsy tälle Sivustolle. Käyttäjä ei saa valtuuttaa ulkopuolisen yksityishenkilön, yksikön tai palvelun pääsyä Sivustolle ja/tai sen käyttöä käyttäjän puolesta. Tämän Sivuston tai sen osan lataaminen (muu kuin sivujen tallentaminen välimuistiin) tai muokkaaminen on kielletty ilman Best Western Internationalin antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Käyttöoikeuteen ei sisälly a) tämän Sivuston tai sen sisällön jälleenmyynti ja kaupallinen käyttö, b) hotelliluettelojen, kuvausten ja hintojen kerääminen ja käyttö, c) tämän Sivuston tai sen sisällön johdettu käyttö eikä d) analysoivien tiedonhakujärjestelmien, robottien tai vastaavien tiedonkeräys- ja poimintatyökalujen käyttö. Tätä Sivustoa tai sen osaa ei saa jäljentää, toisintaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä eikä muuten hyödyntää kaupallisissa tarkoituksissa, eikä Sivustossa tai sen osassa saa käydä ilman Best Western Internationalin nimenomaista kirjallista suostumusta. Best Western Internationalin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, logoja tai muita omistusoikeuden suojaamia tietoja (joihin sisältyvät kuvat, teksti, sivujen asettelu ja muoto) ei saa sisällyttää kehyksiin millään kehystekniikalla ilman nimenomaista kirjallista suostumusta. Best Western Internationalin nimen tai sen tavaramerkkien käyttö metatunnisteissa tai muussa piilotekstissä ilman Best Western Internationalin nimenomaista kirjallista suostumusta on kiellettyä. Luvattoman käytön seurauksena Best Western Internationalin myöntämien lupien ja käyttöoikeuksien voimassaolo päättyy. Käyttäjälle myönnetään rajoitettu, peruutettavissa oleva sekä ei-yksinomainen oikeus luoda hyperlinkki Best Western Internationalin kotisivulle, mikäli linkki ei anna Best Western Internationalista, sen osakkuusyhtiöistä tai niiden tuotteista tai palveluista virheellistä, harhaanjohtavaa, halventavaa tai muulla tavoin loukkaavaa vaikutelmaa. Best Western Internationalin logojen ja muun grafiikan tai tavaramerkkien käyttö linkin osana on kiellettyä ilman nimenomaista kirjallista suostumusta. Kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä, pidätetään.

KIELLETTY TOIMINTA

Käyttäjä hyväksyy, että hän ei saa a) kopioida, näyttää, muokata, toisintaa tai muulla tavoin siirtää Sisältöä kolmannelle osapuolelle ilman Best Western Internationalin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, b) häiritä Sivustoon liitettyjä verkkoja tai puuttua niiden toimintaan, c) käyttää tai pyrkiä käyttämään Sivuston tai Sivustolla tarjottavien tapahtumien moitteetonta toimintaa häiritseviä laitteita, ohjelmistoja tai rutiineja, d) siirtää tietokoneviruksia, viallisia tietoja, matoja, troijalaisia tai muita sellaisia käskyjä tai malleja sisältäviä tiedostoja, tietoja tai muuta Sisältöä, jotka poistaisivat tietoja tai ohjelmia tai joiden vuoksi Sivustosta tai mistä tahansa laitteesta tai järjestelmästä tulisi käyttökelvoton tai mahdoton käyttää tavalla, jota varten se on suunniteltu, e) välittää Sivustolle tai Sivuston kautta paikallishallinnon, osavaltion, liittovaltion, tai kansainvälisen lain vastaisia viestejä, f) välittää Sivustolle tai Sivuston kautta viestejä, jotka sisältävät häpäisevää, kunniaa loukkaavaa, herjaavaa tai siveetöntä materiaalia tai g) välittää Sivustolle tai Sivuston kautta kolmansien osapuolten oikeuksia rikkovia viestejä.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Tämä Sivusto Sisältöineen sisältää joitain Best Westernin tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksin suojattuja töitä ja Sivustolla ja sen Sisällössä voidaan käyttää omistusoikeudellista tietoa tai teknologiaa ("Immateriaalioikeudet").     Käyttäjälle ei myönnetä käyttöoikeutta tai mitään muita oikeuksia Immateriaalioikeuksiin. Tältä Sivustolta hankitun Sisällön jäljentämiseen tai tallentamiseen sovelletaan Yhdysvaltain tekijänoikeuslakia. Best Western International on tiettyjen rekisteröityjen ja/tai rekisteröimättömien tavaramerkkien, palvelumerkkien ja yhteisten palvelumerkkien (yhdessä "tavaramerkit") ainoa ja yksinomainen omistaja. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

BW, BESTWESTERN.COM, BEST WESTERN; BEST WESTERN PLUS; BEST WESTERN PREMIER; BEST WESTERN TO GO; BEST WESTERN MARKETPLACE; BEST WESTERN RIDE REWARDS; LET'S GET TO THE POINTS; RIDER-FRIENDLY; BWRIDER.COM; I CARE; BEST WESTERN SPEED REWARDS; THE ORIGINAL GLOBAL HOTEL GIFT CARD; BEST WESTERN ACADEMY; SLEEP AND FLY; WELCOME TO THE PREMIER LIFE; BHUVANA MY SPA; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES; GIVE THE GIFT OF TRAVEL; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD; BEST OF THE BEST; KNOCK KNOCK; MY BEST CUSTOMER CARE; RACE FAN RATE; ULTRA CLEAN; MORE PERKS. MORE PRIVILEGES; STATUS MATCH...NO CATCH; THE WORLD'S BIGGEST HOTEL FAMILY; THE WORLD'S LARGEST HOTEL CHAIN; 1-800-WESTERN; BEST REQUESTS; BESTCHEQUE; BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES; BUSINESS PLUS; BEST START; BEST BUSINESS SELECT; BEST BUSINESS WORLDWIDE; BEST WESTERN BESTRATES; BEST WESTERN REWARDS; BW REWARDS; GROUPS ONLINE; LYNX; BEST WESTERN PLUS EXECUTIVE RESIDENCY; BEST WESTERN E-CONCIERGE; BW PREMIER COLLECTION; BEST WESTERN BESTREV; BEST WESTERN vīb; STAY WITH PEOPLE WHO CARE; BHUVANA SPA LITE & BHUVANA SPA LUXE; OPERATION: HOSPITALITY; BEST WESTERN SEARCH & STAY; BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE; BEST WESTERN SERVICE REWARDS; BEST WESTERN I CARE CLEAN

 

Kaikki tässä Sivustossa esiintyvät muut kuin Best Western Internationalin tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kyseiset omistajat voivat olla osakkuussuhteessa Best Western Internationaliin tai sen tytäryhtiöihin, olla niiden sponsoroimia tai muuten liittyä niihin.

LINKIT MUIHIN SIVUSTOIHIN

Sivusto saattaa sisältää linkkejä sivustoihin, jotka omistaa tai joita hallinnoi muu taho kuin Best Western International. Kyseisillä linkeillä pyritään vain parantamaan käyttäjäkokemusta. Best Western International ei hallitse mainitunlaisten sivustojen turvallisuutta tai tietosuojalausuntojen sisältöä eikä vastaa niistä. Edellä mainittua rajoittamatta Best Western International sanoutuu nimenomaisesti irti kaikesta vastuusta, jos: a) kyseiset sivustot loukkaavat kolmansien immateriaalioikeuksia, b) ne ovat epätarkkoja, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia, c) ne eivät sovellu kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn käyttötarkoitukseen, d) niiden suojaus tai tietosuoja ei ole riittävä, e) ne sisältävät viruksia tai muita tuhoavia kohteita tai f) ne ovat herjaavia tai halventavia. Best Western International ei tue kyseisten sivustojen sisältöä eikä niillä saatavilla olevia tuotteita tai palveluja. Kyseisille sivustoille vievän linkin luominen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja ilman Best Western Internationalin lupaa.

VASTUUNRAJOITUS

Siltä osin kuin laki ei sitä kiellä, Best Western International ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään Sivuston tai Sisällön käytöstä tai toiminnasta tai Best Westernin tai tähän Sivustoon liittyviä tuotteita tai palveluita tarjoavan kolmannen osapuolen toiminnasta tai toimimatta jättämisestä aiheutuvista erityisistä, epäsuorista, välillisistä tai muista vahingoista, mukaan lukien tulojen tai tietojen menetys, riippumatta siitä, onko kyseessä sopimus- tai rikkomusperusteinen kanne. Tätä vastuunrajoitusta sovelletaan riippumatta siitä, perustuuko esitetty vaatimus sopimukseen, tuottamukseen, tai mihin tahansa muuhun korvausteoriaan, vaikka Best Western Internationalille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

TAKUU

Siltä osin kuin laki ei sitä kiellä, tämä Sivusto ja Sisältö toimitetaan SELLAISENAAN ilman minkäänlaisia nimenomaisia, oletettuja, lakisääteisiä tai muita takuita, tahdonilmaisuja, ehtoja tai sitoumuksia, mukaan lukien rajoituksetta takuut myyntikelpoisuudesta, immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Best Western International ei takaa tämän Sivuston tai sen Sisällön tietojen, tekstien, grafiikan, linkkien tai minkään muiden kohteiden paikkansapitävyyttä tai täydellisyyttä.   Best Western International voi tehdä milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta Sisältöä, ohjelmia, käytäntöjä tai muita Sisällössä esitettyjä tietoja koskevia muutoksia. Best Western International ei sitoudu pitämään Sisältöä ajan tasalla.

YHDISTÄMINEN/LUOPUMINEN/ERILLISYYS

Nämä Käyttöehdot muodostavat osapuolten välisen tämän sopimuksen sisältöä koskevan koko sopimuksen, ja ne korvaavat kaikki aiemmat suulliset ja kirjalliset sopimukset. Minkään tämän sopimuksen mukaisen oikeuden tai korvauksen tai näiden Käyttöehtojen ehdon täytäntöönpanon suorittamatta jättäminen tai viivästyminen Best Western Internationalin toimesta ei tarkoita kyseisestä oikeudesta, korvauksesta tai ehdosta luopumista. Jos jokin näiden Käyttöehtojen osa tai ehto katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut osat tai ehdot pysyvät pätevinä ja voimassa. Otsikot on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan tekstin lukua eikä käytettäviksi näiden Käyttöehtojen tulkinnassa.

ILMOITUKSET

Kaikki näiden Käyttöehtojen perusteella sallitut tai vaadittavat ilmoitukset ja muut viestit voidaan antaa sähköpostitse, postitse tai Best Western Internationalin osalta julkaisemalla kyseinen ilmoitus tällä Sivustolla. Ilmoitus katsotaan annetuksi sen jälkeen, kun käyttäjä on vastaanottanut sen sähköpostitse tai postitse, tai välittömästi tällä Sivustolla julkaisemisen jälkeen.

TEKIJÄNOIKEUSVAATIMUKSET       

Best Western International ja sen osakkuusyhtiöt kunnioittavat muiden immateriaalioikeuksia. Jos käyttäjä uskoo, että hänen työnsä on kopioitu tekijänoikeusloukkaukseksi katsotulla tavalla, käyttäjän tulisi noudattaa Ilmoitus- ja menettelytapojamme tekijänoikeusloukkauksia koskevia vaatimuksia esitettäessä.

Ilmoitus- ja menettelytavat tekijänoikeusloukkauksia koskevia vaatimuksia esitettäessä

Jos käyttäjä epäilee, että hänen työnsä on kopioitu tekijänoikeusloukkaukseksi katsotulla tavalla, käyttäjän on toimitettava Best Western Internationalin tekijänoikeusasiamiehelle alla esitetyt tiedot kirjallisesti. On syytä huomioida, että tämä menettelytapa on tarkoitettu yksinomaan tekijänoikeuksin suojatun aineiston loukkaamisesta tiedottamiseksi Best Western Internationalille ja sen osakkuusyhtiöille.

Palveluntarjoaja(t): Best Western International

Asiamiehen nimi, jolle väitetystä loukkauksesta ilmoitetaan: Lakiasiainjohtaja

Nimetyn asiamiehen, jolle ilmoitus pitäisi lähettää, täydellinen osoite: 6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-2023, USA

Nimetyn asiamiehen puhelinnumero: +1 602-957-4200

Nimetyn asiamiehen faksinumero: +1 602-957-5551

Ilmoitus on pätevä, kun se sisältää seuraavat kohdat:

1. Eksklusiivisen oikeuden, jota väitetään rikotun, omistajan puolesta toimimaan valtuutetun henkilön fyysinen tai elektroninen allekirjoitus; 2. Loukatuksi väitetyn, tekijänoikeuksin suojatun työn tunnistaminen, tai jos yksi ilmoitus kattaa useita tekijänoikeuksin suojattuja töitä yhdellä Internet-sivustolla, kattava lista kyseisellä sivustolla olevista töistä; 3. Loukkaavaksi tai loukkauksen kohteeksi väitetyn aineiston tunnistaminen, joka on poistettava tai jonne pääsy on estettävä, ja riittävät tiedot, jotta palveluntarjoaja pystyy paikantamaan aineiston; 4. Riittävät tiedot, että palveluntarjoaja voi ottaa yhteyttä Kantajaosapuoleen, kuten osoite, puhelinnumero, ja jos saatavilla, sähköpostiosoite, josta kantajapuoleen saa yhteyden; 5. Lausunto, jonka mukaan Kantajaosapuoli on vilpittömässä mielessä uskonut, että tekijänoikeuden omistaja tai asiamies ei ole valtuuttanut eikä laki sallinut aineiston käyttöä tavalla, josta valitetaan; ja 6. Lausunto, jonka mukaan ilmoituksen sisältämät tiedot ovat oikein, ja perättömästä lausumasta seuraavan rangaistuksen uhalla, että Kantajaosapuoli on valtuutettu toimimaan loukatuksi väitetyn eksklusiivisen oikeuden omistajan puolesta.

Saatuaan kirjallisen Ilmoituksen, joka sisältää edellä kohdissa 1 -6 esitetyt tiedot:

1. Palveluntarjoaja poistaa tai estää pääsyn aineistoon, jota väitetään loukatun; 2. Palveluntarjoaja lähettää kirjallisen ilmoituksen kyseiselle väitetylle rikkojalle ("Tilaaja"); 3. Palveluntarjoaja on kohtuullisin toimenpitein viipymättä ilmoitettava Tilaajalle, että se on poistanut tai estänyt pääsyn aineistoon.

Vastailmoitus

Vastailmoitus on pätevä kun se annetaan Palveluntarjoajan nimetylle asiamiehelle kirjallisena, ja se pääpiirteissään sisältää seuraavat kohdat:

1. Tilaajan fyysinen tai elektroninen allekirjoitus; 2. Poistetun aineiston, tai aineiston jonne pääsy on estetty, tunnistaminen, ja sjainti missä aineisto oli esillä ennen sen poistamista tai siihen pääsyn estämistä; 3 perättömästä lausumasta seuraavan rangaistuksen uhalla lausunto, jonka mukaan Tilaaja vilpittömässä mielessä uskoi, että aineisto oli poistettu tai pääsy siihen estetty vahingossa tai poistettavan tai estettävän aineiston tunnistamisessa tapahtuneen virheen seurauksena. Tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä lausunto, jossa Tilaaja ilmoittaa hyväksyvänsä liittovaltion piirioikeuden tuomiovallan siinä lainkäyttöpiirissä missä osoite sijaitsee, ja mikäli Tilaajan osoite sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella, siinä lainkäyttöpiirissä, mistä Palveluntarjoaja löydetään, ja että Tilaaja hyväksyy haasteen tiedoksiannon ilmoituksen toimittaneelta henkilöltä tai tällaisen henkilön edustajalta.

Saatuaan Vastailmoituksen, joka sisältää edellä kohdissa 1 - 4 esitetyt tiedot:

1. Palveluntarjoaja toimittaa viipymättä Kantajaosapuolelle kopion Vastailmoituksesta; 2. Palveluntarjoaja ilmoittaa Kantajaosapuolelle korvaavansa poistetun aineiston tai lopettavansa siihen pääsyn eston kymmenen (10) arkipäivän sisällä; 3. Palveluntarjoaja korvaa poistetun aineiston tai lopettaa siihen pääsyn eston kymmenen (10) - neljäntoista (14) arkipäivän sisällä Vastailmoituksen vastaanottamisesta; edellyttäen että Palveluntarjoajan nimetty edustaja ei ole vastaanottanut ilmoitusta Kantajaosapuolelta kanteen nostamisesta, jolla on haettu oikeuden määräystä estää Tilaajan ryhtyminen Palveluntarjoajan verkossa tai järjestelmässä olevaa aineistoa loukkaavaan toimintaan.

Trip Advisor for Best WesternKlikkaamallaTripadvisor-logoa hotelliesittelysivulla näet, millaista palautetta hotelli on saanut maailman suosituimmassa matkailuyhteisössä!