Terms of Use

Käyttöehdot 

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

LUE SEURAAVAT EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN SIVUSTON KÄYTTÖÄ

TÄMÄN SIVUSTON KOTIMAA/ALKUPERÄ ON YHDYSVALLAT (USA)

Tervetuloa www.bestwestern.com ( sivusto) sivustolle. Tämän sivuston omistaa ja sitä operoi Best Western International Inc. yritys joka on rekisteröity Arizonaan, USA:an. Tässä KÄYTTÖSOPIMUS dokumentissa käytetyillä sanoilla ” Best Western”, ”me” ja ”meidän” viitataan asiayhteydestä riippuen joko Best Westerniin tai sen tytäryhtiöihin, mukaanlukien ja mahdollisesti myös SureStay Inc.:in. Tätä sivustoa operoidaan Phoenixin toimistoltamme, ei mistään muualta. Kaikki tältä sivustolta löytyvät tiedot, jotka on käännetty muulle kuin Englannin kielelle,  on tehty ainoastaan asiakkaan tiedonsaantia helpottamaan eikä se tarkoita että sivustoa operoidaan jostain muusta maasta käsin kuin edellä on ilmoitetun mukaisesti.

KÄYTTÖSOPIMUS

Käyttäjä hyväksyy, että hänen on oltava vähintään 18-vuotias ja että hänellä on oltava lailliset valtuudet tälle verkkosivustolle (jäljempänä "Sivusto") pääsyyn ja sen sisällön, aineiston ja tietojen (jäljempänä yhteisesti "Sisältö") käyttöön jäljempänä esitettyjen ehtojen (jäljempänä "Käyttöehdot") mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että hän on taloudellisesti vastuussa sivuston käytöstä. Käyttäjä hyväksyy, että hänen on valvottava alaikäisten sivuston käyttöä sen tapahtuessa hänen nimellään tai käyttäjätilinsä kautta. Käyttäjä hyväksyy myös, että kaikki hänen tai hänen kotitaloutensa jäsenten tämän sivuston käytön yhteydessä luovuttamat tiedot ovat totuudenmukaisia ja täsmällisiä. Käyttäjä hyväksyy, että tämän sivuston varausjärjestelmiä voidaan käyttää ainoastaan käyttäjän omien tai sellaisen toisen henkilön pätevien varausten tai ostojen tekemiseen, jonka puolesta toimimista varten käyttäjällä on laillinen valtuutus. Käyttäjä ymmärtää, että häneltä voidaan kieltää tämän sivuston varausjärjestelmien käyttö niiden liikakäytön tai väärinkäytön seurauksena. Käyttäjä suostuu noudattamaan varausten ja kaikkien muiden maksullisten palvelujen osalta ostotapahtumaa koskevia ehtoja, joita ovat näihin rajoittumatta kaikkien maksujen maksaminen eräpäivänä ja kaikkien hintojen, tuotteiden ja palvelujen saatavuutta koskevien sääntöjen ja rajoitusten noudattaminen. Käyttäjä on vastuussa kaikista maksuista, veloituksista, tulleista ja veroista, jotka ovat seurausta tämän sivuston käytöstä.

Jos käyttäjälle on annettu käyttäjätunnus ja salasana, ne on tarkoitettu ainoastaan hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjätunnuksen tai salasanan paljastaminen muille henkilöille tai sivuston käytön salliminen muille henkilöille Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla on kielletty. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa luottamuksellisuudesta ja salassapidosta, ja Käyttäjä hyväksyy olevansa vastuussa kaikista käyttäjätilillään tai salasanallaan suoritettavista toiminnoista. Käyttäjän on ilmoitettava välittömästi Best Western Internationalille käyttäjätunnuksensa tai salasanansa paljastumisesta.

Best Western International pidättää itsellään oikeuden muuttaa sisällön ja sivuston tarjoamiseen liittyviä ehtoja ja ilmoituksia milloin tahansa. Voimme tarkistaa näitä ehtoja milloin tahansa muuttamalla tätä sivua. Muualla sivustolla julkaistut ehdot tai ilmoitukset voivat korvata joitain tämän käyttöehtosopimuksen ehdoista.

KÄYTTÖOIKEUS JA SIVUSTON KÄYTTÖ

Best Western International myöntää käyttäjälle rajoitetun, peruutettavissa olevan ja ei-yksinomaisen oikeuden tälle sivustolle pääsyyn ja sisällön käyttämiseen henkilökohta

 

isiin tarkoituksiin, jotka koskevat yksinomaan matkavarausten tekemistä ja muiden vastaavien palvelujen käyttöä sekä niistä tiedustelemista, mukaan lukien Best Western Rewards® -jäseneksi liittyminen ja jäsenyyden hallinta. Käyttäjä on vastuussa kaikista tämän rajoitetun käyttöoikeuden puitteissa suoritetuista toimista ja tälle sivustolle pääsystään ja sen käytöstään. Vain käyttäjällä on pääsy tälle sivustolle. Käyttäjä ei saa valtuuttaa ulkopuolisen yksityishenkilön, yksikön tai palvelun pääsyä sivustolle ja/tai sen käyttöä käyttäjän puolesta. Tämän sivuston tai sen osan lataaminen (muu kuin sivujen tallentaminen välimuistiin) tai muokkaaminen on kielletty ilman Best Western Internationalin antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Käyttöoikeuteen ei sisälly: a) tämän sivuston tai sen sisällön jälleenmyynti ja kaupallinen käyttö, b) hotelliluettelojen, kuvausten ja hintojen kerääminen ja käyttö, c) tämän sivuston tai sen sisällön johdettu käyttö eikä d) tiedonlouhinnan, robottien tai vastaavien tiedonkeräys- ja poimintatyökalujen käyttö. Tätä sivustoa tai sen osaa ei saa jäljentää, toisintaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä eikä muuten hyödyntää kaupallisissa tarkoituksissa, eikä sivustossa tai sen osassa saa käydä kaupallisissa tarkoituksissa ilman Best Western Internationalin nimenomaista kirjallista suostumusta. Best Western Internationalin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, logoja tai muita omistusoikeuden suojaamia tietoja (joihin sisältyvät kuvat, teksti, sivujen asettelu ja muoto) ei saa sisällyttää kehyksiin millään kehystekniikalla ilman nimenomaista kirjallista suostumusta. Best Western Internationalin nimen tai sen tavaramerkkien käyttö metatunnisteissa tai muussa piilotekstissä ilman Best Western Internationalin nimenomaista kirjallista suostumusta on kiellettyä. Luvattoman käytön seurauksena Best Western Internationalin myöntämien lupien ja käyttöoikeuksien voimassaolo päättyy. Käyttäjälle myönnetään rajoitettu, peruutettavissa oleva sekä ei-yksinomainen oikeus luoda hyperlinkki Best Western Internationalin kotisivulle, mikäli linkki ei anna Best Western Internationalista, sen osakkuusyhtiöistä tai niiden tuotteista tai palveluista virheellistä, harhaanjohtavaa, halventavaa tai muulla tavoin loukkaavaa vaikutelmaa. Best Western Internationalin logojen ja muun grafiikan tai tavaramerkkien käyttö linkin osana on kiellettyä ilman nimenomaista kirjallista suostumusta. Kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä, pidätetään.

KIELLETTY TOIMINTA

Käyttäjä hyväksyy, että hän ei saa: a) kopioida, näyttää, muokata, toisintaa tai muulla tavoin siirtää sisältöä kolmannelle osapuolelle ilman Best Western Internationalin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, b) häiritä sivustoon liitettyjä verkkoja tai puuttua niiden toimintaan, c) käyttää tai pyrkiä käyttämään sivuston tai sivustolla tarjottavien tapahtumien moitteetonta toimintaa häiritseviä laitteita, ohjelmistoja tai rutiineja, d) siirtää tietokoneviruksia, viallisia tietoja, matoja, troijalaisia tai muita sellaisia käskyjä tai malleja sisältäviä tiedostoja, tietoja tai muuta sisältöä, jotka poistaisivat tietoja tai ohjelmia tai joiden vuoksi sivustosta tai mistä tahansa laitteesta tai järjestelmästä tulisi käyttökelvoton tai mahdoton käyttää tavalla, jota varten se on suunniteltu, e) välittää sivustolle tai sivuston kautta paikallishallinnon, osavaltion, liittovaltion, kansainvälisen tai muun lain vastaisia viestejä, f) välittää sivustolle tai sivuston kautta viestejä, jotka sisältävät häpäisevää, kunniaa loukkaavaa, herjaavaa tai siveetöntä materiaalia tai g) välittää sivustolle tai sivuston kautta kolmansien osapuolten oikeuksia rikkovia viestejä.

AINEETON OMAISUUS

Tällä sivustolla käytetään  BestWesternin tavaramerkkejä ja se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia sekä tavaramerkkejä, joihin yrityksellä on käyttöoikeus ( ”aineeton omaisuus”) . Mutta sivuston käyttäjälle ei myönnetä käyttöoikeutta tai mitään muita oikeuksia aineettomaan omaisuuteen. Tältä sivustolta hankitun sisällön jäljentämiseen tai tallentamiseen sovelletaan Yhdysvaltain tekijänoikeuslakia. Best Western International on tiettyjen rekisteröityjen ja/tai rekisteröimättömien tavaramerkkien, palvelumerkkien ja yhteisten palvelumerkkien (yhdessä "tavaramerkit") ainoa ja yksinomainen omistaja. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

BEST WESTERN®; BEST WESTERN PLUS®; BEST WESTERN PREMIER®; BW®; BWR®; BEST WESTERN REWARDS®; Vīb®; GLō®; BW PREMIER COLLECTION® BY BEST WESTERN; EXECUTIVE RESIDENCY BY BEST WESTERN®; BW SIGNATURE COLLECTION® BY BEST WESTERN; SURESTAY® HOTEL BY BEST WESTERN; SURESTAY PLUS® BY BEST WESTERN; SURESTAY COLLECTION® BY BEST WESTERN;; 1 800 WESTERN®; BEST REQUESTS®;;; BEST WESTERN SERVICE REWARDS®; OPERATION: HOSPITALITY®; BEST WESTERN I CARE®; STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES®; BUSINESS PLUS®; BEST BUSINESS WORLDWIDE®; BEST WESTERN BESTRATES®; BEST WESTERN RIDE REWARDS®; BEST WESTERN SPEED REWARDS®; SLEEP AND FLY®; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD®; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD®; BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE®; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE®; BEST WESTERN HOME TEAM ADVANTAGE®; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE®; REWARD IT FORWARD®; BEST WESTERN TO GO®; BEST WESTERN SEARCH & STAY®; BEST WESTERN TRAVEL CARD®; GIVE THE GIFT OF TRAVEL®; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES®; RECOGNITION GUARANTEE; RECOGNITION GUARANTEED®; ULTRA CLEAN®; BEST BUSINESS SELECT®; BEST WESTERN MARKETPLACE®; GROUP ADVANTAGE®; BESTWESTERN.COM; WHEREVER LIFE TAKES YOU BEST WESTERN IS THERE®; MY STAY MY WAY®; MORE PERKS MORE PRIVILEGES®; STATUS MATCH…NO CATCH®; RIDER-FRIENDLY®; BEST WESTERN ACADEMY®; WELCOME TO THE PREMIER LIFE®; BWRIDER.COM; XML DIRECTCONNECT; AND I CARE.

Best Western International Inc:llä on ei-yksinoikeudellinen käyttöoikeus Affinion Net Patents, Inc.:n Yhdysvaltojen patentteihin nro 5,774,870, 6,009,412 ja 6,578,012.

LINKIT MUIHIN SIVUSTOIHIN

Sivusto saattaa sisältää linkkejä sivustoihin, jotka omistaa tai joita hallinnoi jokin muu taho kuin Best Western International. Kyseisillä linkeillä pyritään vain parantamaan käyttäjäkokemusta. Best Western International ei hallitse mainitunlaisten sivustojen turvallisuutta tai tietosuojalausuntojen sisältöä eikä vastaa niistä. Edellä mainittua rajoittamatta Best Western International sanoutuu nimenomaisesti irti kaikesta vastuusta, mikäli kyseisen maan lainsäädäntö ei sitä nimenomaisesti estä,  jos: a) kyseiset sivustot loukkaavat kolmansien immateriaalioikeuksia, b) ne ovat epätarkkoja, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia, c) ne eivät sovellu kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn käyttötarkoitukseen, d) niiden suojaus tai tietosuoja ei ole riittävä, e) ne sisältävät viruksia tai muita tuhoavia kohteita tai f) ne ovat herjaavia tai halventavia. Best Western International ei tue kyseisten sivustojen sisältöä eikä niillä saatavilla olevia tuotteita tai palveluja. Kyseisille sivustoille vievän linkin käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

TIETOSUOJA

Käyttäjän sivuston käyttöön sovelletaan Best Western Internationalin tietosuojakäytäntöä. Jos Käyttäjä haluaa tarkistaa, millaisia tietosuojakäytäntöjä sovellamme tällä sivustolla annettujen tietojen käsittelyn, suosittelemme Tietosuojakäytäntömme lukemista.

VASTUUNRAJOITUS

Siltä osin kuin laki ei sitä kiellä, Best Western International ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään sivuston tai sisällön käytöstä tai toiminnasta tai Best Westernin tai tähän sivustoon liittyviä tuotteita tai palveluita tarjoavan kolmannen osapuolen toiminnasta tai toimimatta jättämisestä aiheutuvista erityisistä, epäsuorista, välillisistä tai muista vahingoista, mukaan lukien tulojen tai tietojen menetys, riippumatta siitä, onko kyseessä sopimus- tai rikkomusperusteinen kanne. Tätä vastuunrajoitusta sovelletaan riippumatta siitä, perustuuko esitetty vaatimus sopimukseen, tuottamukseen, tai mihin tahansa muuhun korvausteoriaan, vaikka Best Western Internationalille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

TAKUU

Siltä osin kuin laki ei sitä kiellä, tämä sivusto ja sisältö toimitetaan SELLAISENAAN ilman minkäänlaisia nimenomaisia, oletettuja, lakisääteisiä tai muita takuita, tahdonilmaisuja, ehtoja tai sitoumuksia, mukaan lukien rajoituksetta takuut myyntikelpoisuudesta, immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Best Western International ei takaa tämän sivuston tai sen sisällön tietojen, tekstien, grafiikan, linkkien tai minkään muiden kohteiden paikkansapitävyyttä tai täydellisyyttä. Best Western International voi tehdä milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta sisältöä, ohjelmia, käytäntöjä tai muita sisällössä esitettyjä tietoja koskevia muutoksia. Best Western International ei sitoudu pitämään sisältöä ajan tasalla.

SOVELLETTAVA LAKI

Näihin käyttöehtoihin, sivuston käyttöön tai sisällön käyttöön liittyvissä ja niistä johtuvissa riita- ja kannetapauksissa sovelletaan Yhdysvaltojen Arizonan osavaltion lakeja lakivalintasäännöt poisluettuna, ja tapaukset ratkaistaan Arizonan osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa mikäli kyseessä olevan maan lait eivät sitä nimenomaisesti estä.

YHDISTÄMINEN/LUOPUMINEN/ERILLISYYS

Nämä käyttöehdot muodostavat osapuolten välisen tämän sopimuksen sisältöä koskevan koko sopimuksen, ja ne korvaavat kaikki aiemmat suulliset ja kirjalliset sopimukset. Minkään tämän sopimuksen mukaisen oikeuden tai korvauksen tai näiden käyttöehtojen ehdon täytäntöönpanon suorittamatta jättäminen tai viivästyminen Best Western Internationalin toimesta ei tarkoita kyseisestä oikeudesta, korvauksesta tai ehdosta luopumista. Jos jokin näiden käyttöehtojen osa tai ehto katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut osat tai ehdot pysyvät pätevinä ja voimassa. Otsikot on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan tekstin lukua eikä käytettäviksi näiden käyttöehtojen tulkinnassa.

ILMOITUKSET

Kaikki näiden käyttöehtojen perusteella sallitut tai vaadittavat ilmoitukset ja muut viestit voidaan antaa sähköpostitse, postitse tai Best Western Internationalin osalta julkaisemalla kyseinen ilmoitus tällä sivustolla. Ilmoitus katsotaan annetuksi sen jälkeen, kun käyttäjä on vastaanottanut sen sähköpostitse tai postitse, tai välittömästi tällä sivustolla julkaisemisen jälkeen.

Menu

 Finnish
Menu